Learn Kanji every day – Kanji 395: 発 (departure)

sponsored links

 

Kanji 395

Kun-yomi: た(つ) (ta(tsu)

On-yomi: ハツ (hatsu)、ホツ (hotsu)

 

猿太郎は7時に出発する。

Sarutarou wa shichi-ji ni shuppatsu suru.

Sarutaro leaves at 7.

 

tstsu

sponsored links
Comments are disabled