Category Archives: F

Learn Kanji every day – Kanji 411: 福 (fortune)

Kanji 411

On-yomi:フク (fuku)

 

猿太郎の幸福

Sarutarou no koufuku

Sarutaro’s happiness

 

fuku-fericire-blog

Learn Kanji every day – Kanji 410: 服 (clothes)

Kanji

On-yomi: フク (fuku)

 

猿太郎は高い服を着る。

Sarutarou wa takai fuku wo kiru.

Sarutaro wears expensive clothes.

 

fuku-clothes-blog