Learn Kanji every day – Kanji 119: 計 (to measure)

sponsored links

 

Kanji 119

Kun-yomi: はか(る) (haka(ru))、はか(らう) (haka(rau))

On-yomi: ケイ (kei)

 

猿太郎はロレックスの時計が好きです。

Sarutarou wa Rorekkusu no tokei ga suki desu.

Sarutarou likes Rolex watches.

 

hakaru blog

sponsored links
Comments are disabled