Learn Kanji every day – Kanji 179: 走 (to run)

sponsored links

 

Kanji 179

Kun-yomi: はし(る) (hashi(ru))

On-yomi: ソウ (sou)

 

猿太郎は毎日走る。

Sarutarou wa mainichi hashiru.

Sarutaro runs every day.

 

hashiru blog

sponsored links
Comments are disabled