Learn Kanji every day – Kanji 369: 注 (to pour)

sponsored links

 

Kanji 369

Kun-yomi: そそ(ぐ) (soso(gu))

On-yomi: チュウ (chu-)

 

猿太郎は水を注ぐ。

Sarutarou wa mizu wo sosogu.

Sarutaro pours water.

 

sosogu-blog

sponsored links
Comments are disabled