Learn Kanji every day – Kanji 316: 写 (to reflect)

 

Kanji 316

Kun-yomi: うつ(る) (utsu(ru))、うつ(す) (utsu(su))

On-yomi: シャ (sha)

 

猿太郎は写真家です。

Sarutarou wa shashinka desu.

Sarutaro is a photographer.

 

utsuru-blog

sponsored links
Share ~Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone